Những câu lệnh SSH thông dụng nhất

20 câu lệnh SSH bên dưới là những lệnh thông dụng nhất bất kỳ ai cũng phải biết để có thể thao tác, quản trị VPS Linux.

Trước khi bắt đầu, bạn cần kết nối với VPS qua SSH bằng cách sử dụng công cụ Putty hoặc ZOC Terminal (nên dùng ZOC vì copy/paste dễ dàng hơn).

Lưu ý:

  • Thư mục, đường dẫn đến thư mục thường kết thúc bởi ký tự /
  • File, đường dẫn đến file không có ký tự / ở cuối
  • Một file trên Linux không phải lúc nào cũng có đuôi đằng sau

1. Di chuyển giữa các thư mục

VD: chuyển đến thư mục chứa file cấu hình Nginx

2. Chuyển đến thư mục home của user

Nếu bạn login bằng tài khoản root thì lúc này thư mục home sẽ là /root

3. Chuyển đến thư mục trước đây

4. Di chuyển đến thư mục cha

5. Hiển thị đường dẫn thư mục hiện tại

6. Hiển thị tất cả file/thư mục ở thư mục hiện tại

7. Hiển thị tất cả file và thông tin

8. Hiển thị tất cả file với đuôi bất kỳ

VD: hiển thị toàn bộ file *.PHP

9. Hiển thị tất cả file/thư mục với thông tin chi tiết

10. Tắt kết nối SSH

11. Copy và đổi tên file

File cũ vẫn được giữ nguyên.

VD: copy và đổi tên file banner.jpg thành banner728px.jpg

VD: copy banner.jpg vào folder ads và đổi tên thành banner728px.jpg

12. Move và đổi tên file

File cũ sẽ bị xóa và chuyển sang thư mục mới.

VD: di chuyển banner.jpg sang folder ads

VD: di chuyển banner.jpg sang folder ads và đổi tên file thành banner728px.jpg

Tương tự, bạn có thể di chuyển cả folder.

VD: chuyển folder image vào folder media

VD: chuyển folder image ra thư mục cha

13. Xóa một file

VD: xóa file banner.jpg

14. Xóa toàn bộ file ở thư mục hiện tại

15. Xóa toàn bộ file với extension bất kỳ

VD: xóa toàn bộ file .jpg

16. Copy một folder kèm theo toàn bộ files, thư mục bên trong

17. Tạo thư mục mới

VD:

18. Tìm kiếm một file từ thư mục hiện tại

VD: tìm file banner.jpg ở thư mục hiện tại

19. Tìm kiếm nội dung trong một file

VD: tìm từ sidebar trong file index.php

20. CHMOD – thay đổi file permission

VD:

Cách đặt permission:


Nguồn: hocvps.com

Vinh Dương Đình

Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.

Xem thêm bài viết Facebook
comment Không có bình luận
mode_editĐể lại bình luận

menu
menu