Sửa lỗi không cài đặt được plugin/theme WordPress

Trong quá trình sử dụng WordPress trên VPS, có thể các bạn sẽ gặp những lỗi liên quan đến đọc/ghi dữ liệu khi cài đặt plugin/theme như ví dụ bên dưới:

To perform the requested action, WordPress needs to access your web server. Please enter your FTP credentials to proceed. If you do not remember your credentials, you should contact your web host.

Nguyên nhân xảy ra lỗi ở đây là do webserver (nginx hoặc apache) chưa được phân quyền đọc/ghi/xóa/sửa dữ liệu.

Nếu bạn đang sử dụng HocVPS Script

Hãy chạy menu hocvps, chọn option 14) Phan quyen webserver và y là được

Nếu bạn không sử dụng HocVPS Script

Hãy di chuyển đển folder chứa code (ví dụ /home/domain.com/public_html/, thao tác này cẩn thận kẻo chết VPS)

Rồi chạy một trong số các lệnh tương ứng bên dưới là được:

Với Nginx trên CentOS

Với Apache trên CentOS

Với Nginx trên Ubuntu

Với Apache trên Ubuntu

Chúc bạn thành công!


Nguồn: hocvps.com

Vinh Dương Đình

Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself.

Xem thêm bài viết Facebook
comment Không có bình luận
mode_editĐể lại bình luận

menu
menu